PrzepisNaCiasto.net zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta PrzepisNaCiasto.net i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do PrzepisNaCiasto.net obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.przepisnaciasto.net/polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
PrzepisNaCiasto.net nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do PrzepisNaCiasto.net oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez PrzepisNaCiasto.net .

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do PrzepisNaCiasto.net możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do PrzepisNaCiasto.net wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala PrzepisNaCiasto.net zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

PrzepisNaCiasto.net zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PrzepisNaCiasto.net rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów PrzepisNaCiasto.net .

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych PrzepisNaCiasto.net .
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do PrzepisNaCiasto.net przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. PrzepisNaCiasto.net nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do PrzepisNaCiasto.net i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez PrzepisNaCiasto.net nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do PrzepisNaCiasto.net mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Informacje (przepisy) nadesłane przez Użytkowników

Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie lub inna korzyść z tytułu nadesłania do Redakcji serwisu PrzepisNaCiasto.net przepisów i innych informacji.
Redakcja PrzepisNaCiasto.net zastrzega sobie prawo do nieumieszczenia nadesłanych przez Użytkownika informacji, w szczególności przepisów, na stronach PrzepisNaCiasto.net bez podania przyczyny.

Nadesłane przez Użytkownika do Redakcji, opracowane przepisy kulinarne, w tym zdjęcia, mogą zostać umieszczone na stronach PrzpisNaCiasto.net w formie identycznej z nadesłaną lub zmienionej. Fakt przesłania materiałów (przepisy i zdjęcia) do Redakcji przez Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie tych materiałów w formie zmienionej lub niezmienionej na stronach PrzepisNaCiasto.net

Redakcja PrzepisNaCiasto.net nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, którego dopuszcza się Użytkownik w nadesłanych materiałach. Użytkownik nadsyłając materiały (tekst przepisu i zdjęcia) oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do nadsyłanych materiałów.

Redakcja serwisu PrzepisNaCiasto.net dokłada staranności, by zweryfikować nadesłane przez Użytkownika materiały pod kątem naruszenia praw autorskich. Wszelkie nadużycia należy zgłaszać na adres e-mail: politykaprywatnosci@przepisnaciasto.net

Użytkownikowi przysługuje prawo do nakazania usunięcia umieszczonych na stronach PrzepisNaCiasto.net, przesłanych przez siebie materiałów.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do PrzepisNaCiasto.net .
W przypadku pytań proszę pisać:
politykaprywatnosci@przepisnaciasto.net

Wyłączenie odpowiedzialności

Stworzyliśmy PrzepisNaCiasto.net, by pomagać rozwijać bazę przepisów kulinarnych każdemu użytkownikowi. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wykorzystania informacji zawartych na stronach PrzepisNaCiasto.net.

PrzepisNaCiasto.net oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Tekst polityki prywatności wzorowany na http://www.cneb.pl/a/polityka_prywatnosci.html za zgodą autora, wyrażonej w książce: Majewski, P.  „Czas na E-biznes”, Helion, 2007